Greenpeace samarbetar med Postkodlotteriet och ville visa bredden av sin verksamhet för programmets tittare. Jag jobbade tillsammans med scenografen och stöttade upp med rekvisitan.
Det var ett pro bono-uppdrag där vi fick använda det som fanns på respektive location för att bygga upp varje miljö.