Rekvisita Agenterna

Rekvisita Helt Perfekt

Rekvisita Dystopia

Rekvisita Talang 2020

Rekvisita filminspelning Greenpeace

Scenografi studio Svensk Handel

Rekvisita Berluti julkampanj

Scenografi film för Göteborgs Filmfestival

Rekvisita Talang 2019

Scenografi/rekvisita filminspelning

Rekvisita/styling matfoto

Rekvisita/styling filminspelning

Aktivitetsyta

Displaybord

Koordinationsbord sommargrill

Podie vardagsrum

Koordinationsbord Midsommar

Displaybord skor

Skyltfönster

Stilleben Rörstrand